Xác định ô nhiễm mầm bệnh sán lá gan nhỏ truyền bệnh cho người trên một số loài cá nuôi tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Xác định ô nhiễm mầm bệnh sán lá gan nhỏ truyền bệnh cho người trên một số loài cá nuôi tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
Tác giả: Lương Thị Phương Lan, Nguyễn Văn Đề, Nguyễn Đình Dũng.
Tóm tắt:
Xét nghiệm 350 mẫu lấy từ 7 loài cá nước ngọt (Cá mè Hypophthalmichthys molitrix, Cá Rô phi Tilapia mossambica, Cá trắm Mylopharyngodon piceus, Cá trôi Cirrhina molitorella, Cá chép Cyprinus carpio, Cá diếc Carassius carassius, Cá chuối Ophicephalus maculatus mỗi loài xét nghiệm 50 con) nuôi tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam định nơi người dân có thói quen ăn gỏi cá để tìm ấu trùng sán lá gan nhỏ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 trong số 7 loài cá được xét nghiệm dương tính với ấu trùng sán lá gan nhỏ. Loài ấu trùng sán lá gan nhỏ được xác định trên cá nuôi tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định là loài Clonorchis sinensis bằng hình thái học và sinh học phân tử hệ gen ty thể

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890