Xác định thực trạng nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori ở bệnh nhân viêm dạ dày tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương

Xác định thực trạng nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori ở bệnh nhân viêm dạ dày tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương bằng kỹ thuật sinh học phân tử
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Lê Thị Phượng, Nguyễn Văn Tăng
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trên 100 bệnh nhân viêm dạ dày tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2015. Tất cả các bệnh nhân được phỏng vấn và đưa vào nội soi và sinh thiết tại các vị trí thân vị và hang vị. Sau đó, các mẫu bệnh phẩm được đưa vào phân tích nhờ sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử PCR để kiểm tra sự xuất hiện của H. pylori bằng trình tự 16S rARN. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ H. pylori dương tínhlà 44%, tỷ lệ H. pylori âm tính là 56%. Trong đó, nam giới chiếm tỷ lệ 56,8% cao hơn nữ giới là 34 %. Độ tuổi từ 41-50 tuổi nhiễm H. pylori là cao nhất 51,7%. Nhóm công việc là nông nghiệp 67,4 %, nơi ở là nông thôn 50,7% và tiền sử trong gia đình có người nhiễm H. pylori 83,3% cũng chiếm tỷ lệ cao hơn các nhóm khác. Do vậy, nghiên cứu bước đầu góp phần kiểm soát tình trạng nhiễm H. pylori và ứng dụng kỹ thuật PCR như một công cụ chuẩn đoán nhanh và chính xác vi khuẩn H. pylori tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890