Xác định tỷ lệ mang HBsAg, HBeAg và kiến thức, thực hành về phòng chống viêm gan vi rút B ở phụ nữ có thai

Luận văn thạc sĩ y học Xác định tỷ lệ mang HBsAg, HBeAg và kiến thức, thực hành về phòng chống viêm gan vi rút B ở phụ nữ có thai tại quận Cầu Giấy, Hà Nội – 2002

Tác giả: Chu Thị Thu Hà
Chuyên đề luận án luận văn: Luận văn (Thạc sỹ Y tế công cộng)–Trường Đại học Y tế công cộng, 2002.
Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Mạn
Năm bảo vệ: 2002

luận văn Xác định tỷ lệ mang HBsAg, HBeAg và kiến thức, thực hành về phòng chống viêm gan vi rút B ở phụ nữ có thai, đề tài thạc sĩ Xác định tỷ lệ mang HBsAg, HBeAg và kiến thức, thực hành về phòng chống viêm gan vi rút B ở phụ nữ có thai tại quận Cầu Giấy, Hà Nội – 2002, tài liệu Xác định tỷ lệ mang HBsAg, HBeAg và kiến thức, thực hành về phòng chống viêm gan vi rút B ở phụ nữ có thai tại quận Cầu Giấy, Hà Nội – 2002, tài liệu luận văn thạc sĩ y học Xác định tỷ lệ mang HBsAg, HBeAg và kiến thức, thực hành về phòng chống viêm gan vi rút B ở phụ nữ có thai tại quận Cầu Giấy, Hà Nội – 2002

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2017.00014

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890