Xác nhận phương pháp chống nhiễm chéo trong sản xuất vắc xin phối hợp sởi – rubella tại Polyvac

Xác nhận phương pháp chống nhiễm chéo trong sản xuất vắc xin phối hợp sởi – rubella tại Polyvac
Tác giả: Nguyễn Đăng Hiền, Nguyễn Xuân Hoà, Nguyễn Thuý Hường, Lê Thị Luân, Timio Lee, Ngô Thu Hường
Tóm tắt:
Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (POLYVAC) đang tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin phối hợp sởi- rubella sống giảm độc lực từ viện Kitasato Daiichi Sankyo Vắc xin (KDSV) của Nhật Bản. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá khả năng phòng chống nhiễm chéo giữa virus sởi và rubella trong các giai đoạn sản xuất vắc xin bán thành phẩm bằng xông formalin. Kết quả sau 3 lần thực hiệncho thấy với nồng độ xông formalin 2000 ppm trong 12 giờ vi rút sởi và rubella bị bất hoạt hoàn toàn đáp ứng được tiêu chuẩn của Nhật Bản (giảm ≥ 3lgPFU)

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890