XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MÔN HỌC NHÃN KHOA CHO SINH VIÊN Y ĐA KHOA

XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MÔN HỌC NHÃN KHOA CHO SINH VIÊN Y ĐA KHOA
Nguyễn Đình Ngân1
TÓM TẮT
Nhãn khoa là môn học chuyên ngành sâu trong chương trình bác sĩ đa khoa. Chương trình đào tạo theo truyền thống được xây dựng cách đây hơn 40 năm với mục tiêu, yêu cầu chung chưa phù hợp với chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa khoa hiện nay theo Quyết định số
1854/QĐ-BYT năm 2015. Xây dựng chuẩn đầu ra (CĐR) và chương trình đào tạo môn học Nhãn khoa hiện nay cần thực hiện theo CĐR “Chương trình đào tạo đại học ngành y đa khoa” của Học viện Quân Y năm 2020 và khung chương trình của các đại học ngành y tiên tiến trên thế giới cũng như điều kiện làm việc thực tế của bác sĩ đa khoa tại Việt Nam.

Môn học Nhãn khoa trong chương trình đào tạo y đa khoa của các trường đại học y tại Viêt Nam hiện nay được sắp xếp vào năm học thứ năm (trong khóa học 6 năm) nằm cùng nhóm các chuyên khoa sâu, sau khi học viên đã học lâm sàng các môn nội, ngoại chung.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00047

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890