Xét nghiệm chẩn đoán thứ týp vi rút cúm A/H1p và A/H3 bằng kỹ thuật duplex

Xét nghiệm chẩn đoán thứ týp vi rút cúm A/H1p và A/H3 bằng kỹ thuật duplex reverse transcription – Polymerase Chain Reaction
Tác giả: Hoàng Minh, Nguyễn Thanh Long, Vũ Thị Quế Hương
Tóm tắt:
Sử dụng kỹ thuật duplex Reverse Transcription – Polymerase Chain Reaction (dRT-PCR) nhằm phát hiện đồng thời 2 thứ týp cúm A/H1N1pdm09 (viết tắt H1p) và A/H3N2 (viết tắt H3) đang lưu hành ở miền Nam Việt Nam trên nền tảng kỹ thuật thường quy chuẩn conventional Reverse Transcription – Polymerase Chain Reaction (cRT-PCR) của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) sử dụng kít QIAGEN Onestep RT-PCR. Trước tiên, tối ưu hóa các thành phần phản ứng và nồng độ 2 cặp mồi phát hiện H1p và H3, xác định lượng RNA nhỏ nhất mà phản ứng có thể phát hiện được. Sau đó kiểm tra các thông số kỹ thuật của phản ứng gồm độ chuẩn xác, độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác trên 59 mẫu lâm sàng. Kết quả đã xây dựng thành công kỹ thuật dRT-PCR phát hiện đồng thời 2 thứ týp, có ngưỡng phát hiện tương đương với kỹ thuật chuẩn (0,002 pg/μl), đạt được các đặc tính kỹ thuật của một kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử, tiết kiệm sinh phẩm và thời gian.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890