Xét nghiệm HIV ở nam nghiện chích ma túy tại khu vực phía Nam

Xét nghiệm HIV ở nam nghiện chích ma túy tại khu vực phía Nam.
Tác giả: Nguyễn Duy Phúc, Khưu Văn Nghĩa, Trần Phúc Hậu, Nguyễn Thị Bích Hồng, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Vũ Thượng.
Tóm tắt:
Xác định các yếu tố liên quan đến xét nghiệm HIV ở nam nghiện chích ma túy (NCMT) tại khu vực phía Nam. Phương pháp: Một nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trên 1891 nam NCMT tại 5 tỉnh khu vực phía Nam (KVPN) trong năm 2010. Đối tượng nghiên cứu (ĐTNC) được phỏng vấn về một số yếu tố xã hội, kiến thức, thái độ và hành vi liên quan đến HIV và tiền sử xét nghiệm HIV. Kết quả: tỷ lệ nam NCMT đã từng xét nghiệm HIV là 21,7%. Phân tích hồi qui đa biến Poisson cho thấy nam NCMT miền Tây Nam bộ, những người nhận được bao cao su hoặc bơm kim tiêm (BKT) miễn phí/6 tháng qua, nghe nói về tình dục an toàn/6 tháng qua, thời gian tiêm chích từ 1 năm trở lên, có quan hệ tình dục với phụ nữ mại dâm/12 tháng qua và tự nhận thức bản thân mình có nguy cơ cao nhiễm HIV có khuynh hướng xét nghiệm HIV nhiều hơn. Kết luận: Tỷ lệ từng xét nghiệm HIV ở nam nghiện chích ma túy khá thấp tại khu vực phía Nam; các yếu tố liên quan được tìm thấy trong nghiên cứu có thể hỗ trợ cho các biện pháp tăng cường hoạt động tư vấn và xét nghiệm HIV ở người NCMT

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890