XU HƯỚNG TIÊU THỤ THUỐC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2018-2020

XU HƯỚNG TIÊU THỤ THUỐC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2018-2020
Nguyễn Thị Tuyết Loan1, Nguyễn Duy Luật1, Lê Đại Thanh1, Nông Tố Uyên1, Nguyễn Bùi Đức Anh1
1 Trường Đại Học Thăng Long
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu nhằm mục tiêu: (1) Mô tả thực trạng biến động tiêu thụ thuốc tại bệnh viện huyện An Bgiai đoạn 2018- 2020 và (2) phân tích liên quan giữa mô hình bệnh tật và tiêu thụ thuốc của bệnh viện huyện Phương pháp:  phân tích số liệu sẵn có từ các biểu mẫu báo cáo BHYT (theo mẫu của BYT), báo cáo của Hội đồng Thuốc và điều trị các năm 2018, 2019 và 2020. Tổng số phân tích 127363 trường hợp bệnh năm 2018, 116139 trường hợp bệnh năm 2019 và 107747 trường hợp bệnh năm 2020 trong tất cả các khoa lâm sàng trong bệnh viện (thuộc trung tâm y tế huyện An B). Kết quả cho thấy: diễn biến tiêu thụ thuốc ở đây khá phức tạp, nhưng xu hướng không hợp lý chiếm ưu thế: giảm tiêu thụ thuốc thiết yếu , tăng tiêu thụ thuốc không thiết yếu:Thuốc tân dược nguồn gốc nhập ngoại về số lượng tăng từ 68 mục lên 95  mục; về  số tiền thuốc tăng dần nhưng không đáng kể  (19%, 30% và 21,8%), với nhóm thuốc tân dược trong nước về số mục tăng từ 248 lên 344 mục nhưng số tiền tăng không đáng kể (64,8% lên 69,5%).Thuốc YHCT và thuốc dược liệu cũng tăng số mục (73 lên 103) nhưng số tiền có xu hướng giảm nhẹ (5,7% xuống 4,8%). Nhóm thuốc có mức tiêu thụ cao nhất (A) về số mặt hàng chỉ chiếm 13,1% đến 17,6% nhưng ma trận số tiền thuốc nhóm AV (thuốc tối cần thiết và sử dụng nhiều nhất) tăng từ 39,4% lên 53%; thuốc thiết yếu nhóm AE lại có xu hương giảm dần từ 53,9% xuống 33,6%; nhóm AN (không thiết yếu nhưng tiêu thụ nhiều) cũng có xu hướng tăng từ 9,2% lên 21,7%. Nhóm bệnh có mức chi cao nhất và tỷ lệ chi nhiều nhất là các bệnh nội tiết chuyển hóa. Các bệnh lý dị tật có tỷ lệ chi cho thuốc thấp nhất. Kết luận: Diễn biến loại và lượng thuốc tiêu thụ khá phức tạp, xu hướng tăng sử dụng thuốc nhóm AV nhưng giảm ở nhóm AE. Mức tiêu thụ thuốc khá ổn định theo nhóm bệnh.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02096

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Tiêu thụ thuốc ở BV huyện, phân tích ABC/VEN

Tài liệu tham khảo
1. Bộ y tế ( 2013). Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện, Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08 tháng 8 năm 2013 
2. Bộ y tế Việt Nam (2015). Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2015, Hà Nội. 
3. Nguyễn Thị Thanh Dung (2009). Phân tích hoạt động quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện Phổi trung ương, Luận văn thạc sỹ dược học, trường Đại học dược Hà Nội. 
4. Bùi Văn Đạm (2016), Đánh giá kết quả đấu thầu mua thuốc của Bệnh viện Tai Mũi Họng TW năm 2012 và năm 2013, Luận án Dược sĩ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Dược Hà Nội 
5. Nguyễn Thị Lệ Hà ( 2013). Phân tích hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện đa khoa tại Bệnh viện đa khoa huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên năm 2012, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, trường Đại học dược Hà Nội. 
6. Lele Li and Qiao Yu (2021) Does the separating of hospital revenue from drug sales reduce the burden on patients? Evidence from China. Int J Equity Health. 2021; 20: 12. 
7. Trần Quang Hiền, Nguyễn Thiện Tri (2013). Bước đầu nghiên cứu sử dụng thuốc qua phân tích ABC/VEN năm 2013, Kỷ yếu HNKH 10/2014 – Bệnh viện An Giang 
8. Vũ Tuân (2015), Phân tích hoạt động sử dụng thuốc kháng sinh trong điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa huyện An Biên năm 2013, Luận án dược sĩ chuyên khoa cấp II, trường Đại học dược Hà Nội.