Y học răng miệng và hàm mặt đương đại-Cách tiếp cận toàn diện cho thực hành lâm sàng, 2019

Y học răng miệng và hàm mặt đương đại-Cách tiếp cận toàn diện cho thực hành lâm sàng, 2019.Cuốn sách này, được viết bởi các chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực này, là một hướng dẫn toàn diện, cập nhật về chuyên ngành Bệnh học răng miệng và hàm mặt, liên quan đến chẩn đoán, phòng ngừa và chủ yếu là quản lý không phẫu thuật các rối loạn và tình trạng liên quan đến y học vùng miệng và hàm mặt.

Năm Xuất bản:

  2020

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Sinh lý bệnh, trình bày lâm sàng, đánh giá chẩn đoán và điều trị tất cả các bệnh và rối loạn có liên quan được mô tả với sự trợ giúp của rất nhiều trường hợp lâm sàng và minh họa cho phép người đọc đánh giá cao sự đa dạng và tiềm năng của y học miệng – hàm mặt. Ngoài phạm vi bao phủ rộng rãi của các điều kiện răng miệng, các phần riêng biệt được dành cho bệnh lý xương và da và đau hàm mặt và quản lý của nó, ngoài thuốc ngủ nha khoa.

Bác sĩ lâm sàng điều trị cho bệnh nhân Y học Răng miệng sẽ thấy cuốn sách này là một trợ giúp tuyệt vời để quản lý tối ưu dựa trên kiến ​​thức vững chắc về khoa học cơ bản và các khía cạnh nha khoa và y tế của từng rối loạn. Ngoài ra, nó sẽ phục vụ như một cuốn sách giáo khoa xuất sắc cho sinh viên đại học và sau đại học chuyên ngành răng hàm mặt. Với hơn 1623 hình ảnh và 299 bảng biểu, đây là cuốn sách hết sức trực quan!

Y học răng miệng và hàm mặt đương đại-Cách tiếp cận toàn diện cho thực hành lâm sàng, 2019
Contemporary Oral Medicine: A Comprehensive Approach to Clinical Practice
Camile S. Farah, Ramesh Balasubramaniam, Michael J. McCullough
Categories:Medicine\\Dentistry, Orthodontics
Year:2019
Publisher:Springer
Language:english
Pages:2409